Employee-benefits

Employee Benefits  

Onder Employee Benefits worden alle aan werknemers gerelateerde voorzieningen en verzekeringen verstaan. 
Employee Benefits zijn erg belangrijk voor de werkgever en de werknemers en maken een groot deel uit van het totale arbeidsvoorwaardenpakket.

Employee Benefits bestaan onder andere uit: 
• Pensioen 
• Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 
• Ziektekosten 
• Ziektewet en Arbodienstverlening 
• Algemene Nabestaandenwet 

 
Werkgever
 
Voor de werkgever is het belangrijk dat de Employee Benefits aantrekkelijk, betaalbaar en beheersbaar zijn en blijven.    
Werknemer 
Employee Benefits maken een groot deel uit van het totale beloningspakket. 
Helaas leert de praktijk dat het over het algemeen niet duidelijk is wat alle voorzieningen inhouden en wie wat betaalt. 
Als u gaat wisselen van baan of als er grote veranderingen in uw privé- leven plaatsvinden, dan heeft dit zeker invloed op uw Employee Benefits.