Ondernemer

Arbeidsongeschiktheid
Elk jaar wordt een groot aantal mensen door ziekte of door een ongeval arbeidsongeschikt. Natuurlijk denkt u hier liever niet aan, maar de kans bestaat dat ook u onverhoopt met arbeidsongeschiktheid te maken krijgt. In dat geval valt er weinig te ondernemen.
De financiële gevolgen kunnen hoog oplopen, zeker voor u als zelfstandig ondernemer en tenzij er goede maatregelen worden genomen, neemt het inkomen bij arbeidsongeschiktheid meestal af.
Hiervoor is de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de ondernemer ontwikkeld welke tegenwoordig meer is dan een verzekering alleen. Het is een unieke combinatie van een verzekering, preventiemaatregelen en reïntegratieoplossingen.