Leven en uitvaart

Levensverzekeringen 
Over het algemeen vindt men levensverzekeringen een moeilijk onderwerp. Toch valt dat welmee. Het bestaat maar uit één groot risico namelijk, “wanneer komen wij te overlijden”. Afhankelijk van dit moment moeten wij de nodige voorzieningen nemen en de financiële gevolgen goed afdekken. Door jarenlange ervaring (sinds 1946) en samenwerking met diverse specialisten kunnen wij d.m.v. een analyse van uw persoonlijke situatie een advies cq verzekering op maat leveren.


Sparen 
Voor wie een kapitaal voor later op wil bouwen is de rente op een gewone spaarrekening in de meeste gevallen niet interessant. Een alternatief is verzekerd sparen. Middels verzekeren en/of beleggen kan een aantrekkelijk rendement gehaald worden.

Risico
Een overlijdensrisicoverzekering zorgt voor een kapitaalsuitkering die volgt op het overlijden van de verzekerde. U kunt de verzekering voor verschillende doeleinden afsluiten. Bijvoorbeeld voor het bekostigen van de studie van uw kind(eren) of ter compensatie van het wegvallen van inkomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de nieuwe Nabestaandenwet. Kortom deze verzekering kan alle risico’s van iemands overlijden dekken.

Uitvaart 
Iemands overlijden en de financiële gevolgen daarvan zijn geen prettige onderwerpen om bij stil te staan. Toch is het verstandig om over de directe financiële consequenties na te denken. Een gemiddelde uitvaart kost tegenwoordig al gauw zo’n € 7.500,–. Om ervoor te zorgen dat de kosten van de begrafenis of crematie betaald kunnen worden kunt u een uitvaartverzekering sluiten. Bij overlijden wordt dan de verzekerde som uitgekeerd waarmee de uitvaart betaald kan worden.