Disclaimer

Disclaimer
Wij hebben de samenstelling van deze site de nodige zorgvuldigheid in acht genomen. 
Wij accepteren echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en/of de volledigheid van de verstrekte informatie. Aan de weergegeven gegevens in deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Privacy
Alle door u aan ons verstrekte persoonsgegevens worden overeenkomstig de wet verwerkt. Eventuele beperkingen van internet ten aanzien van bescherming van persoonsgegevens liggen echter buiten onze invloedssfeer en kunnen ons niet worden aangerekend.